Het zweet op de júiste rug!

Leertraject waarmee je gedrag helpt veranderen
9

Je 'loopt leeg' op sommige mensen

Wat je ook probeert, de ander komt maar niet in beweging. Je helpt en ondersteunt waar je kunt. Je wilt die ander namelijk graag helpen. En dan bereik je soms ook nog het tegenovergestelde van wat je wou. Je wordt er doodmoe van.

9

Je gaat over eigen grenzen heen

Soms neem je het maar gewoon even over. Anders schiet het niet op. Je weet wel dat dat eigenlijk niet de bedoeling is, maar je kunt het toch ook niet allemaal mis laten lopen?!

9

Het lijkt wel of jíj hier het probleem hebt

Je cliënt lijkt maar niet in te zien hoe groot de problemen zijn of kunnen worden. Adviezen worden in de wind geslagen. Er wordt ‘ja’ gezegd en ‘nee’ gedaan.

Herkenbaar? Héél frustrerend!

Dat gaat vanaf nu anders

Je wilt er voor zorgen dat die ander:

 • zelf verantwoordelijkheid leert nemen
 • iets doet met je informatie en adviezen
 • meer met je samen werkt
 • jouw niet verantwoordelijk maakt
 • nieuw gedrag aanleert
 • stappen zet om problemen op te lossen

Kortom, je wilt mensen helpen veranderen.

Met dit  leertraject ga je dat daadwerkelijk doen. Zodat niet alleen jij, maar vooral die ander in actie komt.

Je merkt meteen meer resultaat bij jouw gesprekken:

meer effect met meer plezier én in minder tijd!

Met motiverende gesprekstechnieken help ik nu mensen over hun drempels heen

Als sociaal werker en trainer ervaar ik dagelijks hoe lastig het kan zijn om mensen ‘in beweging te krijgen’. En ik zie collega’s in zorg, welzijn en onderwijs worstelen: “Die ouder neemt gewoon niets van me aan!” of “Die man wil gewoon niet veranderen!”.

Toen ik kennis maakte met Motiverende gespreksvoering dacht ik: “Dit is het! Dit gaat écht werken.” Nu krijg ik ‘uitdagende’ inwoners in de gemeenten waar ik werk wél in actie.

Deze kennis deel ik graag met jou en jouw team!

Met dit traject krijg je vanaf nu ‘uitdagende’ mensen wél in actie!

Z

Meer voldoening

Je loopt niet langer ‘leeg’ op ‘mensen die niks willen’.

Jij bent in staat om deze mensen in actie te krijgen!

Z

Meer zelfvertrouwen

Lastige uitspraken als ‘Wacht maar tot je zelf zoiets meemaakt!’, ‘Waar bemoei je je eigenlijk mee!’ of ‘Dat hoef ík toch niet te doen!’ brengen je niet langer van je stuk. Sterker nog… je buigt ze om richting samenwerking!

Z

Meer effect

Jouw uitdagende cliënten kunnen beter bij je aangeven wat er speelt, nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en raken gemotiveerd om hun problemen stap voor stap zélf op te lossen.

Ervaringen van mijn klanten

Door deel te nemen aan deze training leerde ik om beter te luisteren, te reflecteren en soms informatie samen te vatten. Dit is heel zinvol en nuttig vanwege mijn werkzaamheden aan de telefoon.

Mensen voelen zich zo beter geholpen door mij en dat vind ik heel belangrijk.

Tijdens beide bijeenkomsten was er een prettige manier van lesgeven doordat Moniek een prettige sfeer wist te creëren.

Luciënne Uffing, medewerkster Servicedesk

Caleidoz, Zevenaar

Ik zocht handvatten om een junior collega te kunnen coachen in zijn ontwikkeling tot volwassen Project-engineer. Tijdens dit individuele coachingstraject heb ik geleerd hoe je een gesprek kunt inleiden en een diepere zin kunt geven zonder dat bij de gesprekspartner(s) een ongemakkelijk gevoel ontstaat.

Het coachingstraject zelf was maatwerk, aangepast op de actuele situatie, met (veel) ruimte voor terugkoppeling vanuit de dagelijkse werksituatie.

Moniek maakt ook gebruik van zelfgemaakte tekeningen om het een en ander te verduidelijken en haar tekeningen doen dat ook echt. Ze zijn krachtig, mooi en voorzien van humor, ze is de Jan van Haasteren onder de coaches.

Ferdy Gervers, Turn-key Project-engineer

Kaak, Terborg

Dat wat je leert is meteen toepasbaar in jouw werk!

Wat ik telkens terug hoor is hoe fijn de deelnemers het vinden dat dit traject zo goed aansluit bij hun werk. Jullie werkpraktijk is voor mij het uitgangspunt. Daar wil je wat je leert tenslotte meteen kunnen toepassen. Je zult merken dat je meteen na de eerste bijeenkomst een gesprek al op een andere manier voert. Je merkt dus meteen effect!

 

Wil je er ook voor zorgen dat mensen hun problemen zélf aanpakken?

Dan is dit leertraject iets voor jou!

Veelgestelde vragen

Hoe is het traject inhoudelijk precies opgebouwd?

Twee minitrainingen vormen de kern van dit leertraject voor groepen:

(Ook mogelijk: individueel traject bestaande uit 8 bijeenkomsten, helemaal aansluitend bij jouw werksituatie)

Minitraining 1: Verhelderende gesprekken

Met interactieve en ervaringsgerichte oefeningen nemen we deelnemers mee in de wereld van motivatie, ambivalentie, autonomie, weerstand/wrijving en verandertaal.  We wisselen theorie over motiverende gesprekstechnieken af met praktijkgerichte opdrachten. Een belangrijk onderdeel vormt de basishouding, oftewel Spirit. Deelnemers leren hoe je een gesprek kunt maken of breken met je houding en dat wat je zegt of doet.

De praktijk leert dat we met z’n allen minder goed luisteren dan we denken. Dat ervaren deelnemers ook tijdens deze 1e bijeenkomst. Met de techniek Reflectief luisteren breng je daarin verandering. Deze techniek is daarom ook zo waardevol en wordt wel ‘het zwitsers zakmes onder de gesprekstechnieken’ genoemd. Je bereikt er zóveel meer mee!

Kortom: een bijeenkomst vol eye-openers!

Minitraining 2: Van ‘ja, maar…’ naar medewerking
‘Waar bemoei je je mee!’ of ‘Wacht maar tot je zelf zoiets meemaakt!’

Uitspraken die je liever niet hoort…  Jij hebt er vast ook wel eens mee te maken. Uitspraken die soms heftige emoties bij je oproepen, zoals irritatie, boosheid, frustratie of die je misschien onzeker maken.
Soms komen die uitspraken van mensen die je juist graag zou willen helpen. En waarbij je misschien ook een duidelijk idee hebt wat helpend zou zijn voor ze. In de praktijk reageer je vaak in ‘a split second’. En vaak niet op de meest effectieve manier. Op de automatisch piloot. En je bereikt dan vaak het tegenovergestelde van wat je wilde…

Maar wat werkt dan op zo’n moment wél? Hoe zorg je ervoor dat jouw emoties je niet in de weg gaan zitten? Hoe bouw je nu zo’n ‘vervelend’ moment om tot een sfeer waarbij de ander je niet ‘tegen werkt’, maar de kans veel groter wordt dat hij / zij met je mee gaat werken?

Met het 8 stappenplan dat je krijgt aangereikt in deze bijkomst leer je hoe je dat kunt doen. Als je deze stappen toepast maak je keer op keer het verschil!

Theorie en verwerkingsoefeningen

Voorafgaand aan de eerste minitraining ontvangen deelnemers mijn reader ‘Korte introductie Motiverende gespreksvoering’. Met deze basiskennis kunnen we tijdens de 1e minitraining meteen actief aan de slag. Na de 1e minitraining ontvangen de deelnemers verwerkingsopdrachten waarmee ze tijdens hun werk gaan oefenen. En ze leveren input voor de tweede bijeenkomst. Na afloop van het traject volgen een aantal verwerkingsopdrachten zodat ze het geleerde ook daadwerkelijk gaan toepassen in de praktijk.

Wat is ongeveer de gemiddelde tijdsinvestering?

De tijdsinvestering voor groepsvariant bedraagt ongeveer 10 uur in totaal:

per minitraining 1 uur voorbereiding, 2,5 live of online bijeenkomst, 1,5 uur oefening in de praktijk na afloop.

De tijdsinvestering voor individuele variant bedraagt ongeveer 24 uur in totaal:

per bijeenkomst 0,5 uur voorbereiding, 2 uur per bijeenkomst, 0,5 uur verwerkingsopdrachten.

Is het traject online net zo waardevol als 'live'?

Het traject kent zowel een live als een online variant. Er is ook een combinatie mogelijk. Veel deelnemers hebben de voorkeur voor een live bijeenkomst. De praktijk leert dat bepaalde gespreksvaardigheden online soms zelfs nog beter zijn aan te leren. 

Samen bepalen we wat bij de groep past.

Welke vervolgmogelijkheden zijn er om nog meer te leren?

Het leertraject vormt een solide basis om verder aan de slag te gaan met de methode Motiverende gespreksvoering.

“Het smaakt naar meer”, is wat deelnemers vertellen. En daarop willen we natuurlijk graag verder bouwen.

Er zijn mogelijkheden voor de individuele deelnemers én voor de groep.

1-op-1 coachgesprek

Met dit gesprek kun jij de focus leggen op jouw leerwens. Je krijgt professionele feedback over jouw persoonlijke ontwikkeling.

De basis voor dit gesprek vormen de verwerkingsoefeningen die je ontvangt na afloop van de 2e minitraining.

Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten, zodat het inpasbaar is in jouw drukke agenda.

Je kunt het ook inzetten als een waardevolle ‘stok achter de deur’om de oefeningen die je krijgt ook echt te gaan doen.

Dit gesprek plan je ongeveer een maand na afloop van het traject.

 Keuzemodules

De groep bepaalt de inhoud van de vervolgbijeenkomst(en). Daarbij staat de behoefte van de groep centraal. Willen ze bijvoorbeeld informatie leren geven in de geest van Motiverende gespreksvoering (MGV). Of willen ze zich verder verdiepen in Reflectief luisteren of het ontlokken van verandertaal? 

Met de volgende thema’s kan de groep in een of meer vervolgmodules actief aan de slag:

 • Zó voer je een motiverend gesprek (voor- en nadelenmatrix)
 • Verdieping Reflectief luisteren
 • Verdieping Ontlokken van verandertaal
 • Werken met waarde(n) (over aansluiten bij wat mensen drijft)
 • Zo doet iemand wél iets met je tips! (over informatie geven in MGV-stijl)
 • Zo blijf je gespreksfit! (over zorg voor jezelf in je werk, zodat je met meer plezier meer effect blijft bereiken)

Jij krijgt het zweet op de juiste rug!

Zodat je het niet overneemt of opgeeft, maar mensen écht helpt het zelf te doen!